Monthly Archives: December 2018

Lion fight

Advertisements

Səma

Kainatın yaradılışından insanın kainatdakı rolunun nədən ibarət olması hər zaman insan oğlunu düşündürüb.Müqqədəs kitabımız olan Qurani Kərimdə Allah insanı düz yola haqq yola dəvət edir.Əks təqdirdə isə yanlış yolun sonunun pis olacağını əbədilik bir əzabın həmin insanları gözlədiyini bəyan edir.İslama görə səma yeddi qat göydən və yeddi qat yer dən ibarətdir.Yerə ən yaxın səma ulduzlara bəzənmiş olan səmadır.Hər bir qatın qapısı var və hər bir qapıda bir mələk dayanır.Birinci qat səmadan sonra 500 illik bir yoldan sonra ikinci qat səma gəlir.Burada eyni ilə bu səmanında qapısı var və bu qapıdada bir görevli mələk var.Bu qatdan sonra 500 illik məsafədən sonra üçüncü qat səma gəlir.Buradada eynilə bu səmanında qapısı və bu qapıdada bir mələk dayanır.Bu minvalla bu davam edir və yeddinci qata kimi davam edir.Yeddinci qatdan sonra Allahın Kürsüsü var.Təsəvvür edin ki,Kürsü böyük bir səhradır və bütün yeddi qat səmanıda bir üzük kimi təsəvvür edin və həmin üzüyü böyük bir səhranın ortasına atın.Yeddi qat səmada Kürsüyə nisbətdə belə bir kiçik ölçüdə olur.Bəs kürsüdən sonra nə var.?.Kürsüdən sonra su təbəqəsi var və bu su təbəqəsinində 500 illik məsafəsi var.İndi bu məsafənin işıq sürətindəndə yüksək sürətlərə malik olan mələklərin hərəkət sürəti ilə qət etmək olar.Yəni şübhəsiz ki,burada işıq sürətindən söhbət getmir.Bu su kütləsindən sonra Allahın Ərşi var və bu Ərşi böyük bir səhra zənn edin və Kürsünüdə bir üzük zənn edin.Və bu üzüyü həmin səhraya atın.O üzük səhraya nisbətdə necə kiçik qalırsa Ərşin böyüklüyü o qədərdir. Üzüyün yəni Kürsünün həmin səhrada necə kiçik qaldığını nəzərə alsaq buradan Ərşin nə qədər böyük olduğunu təsəvvür edə bilərik.Yəni Ərşin Kürsiyə nisbətdə nə qədər böyük olduğunu buradan görə bilərik.Ərş daşıyan dörd mələk var.Qiyamət günü isə bu mələklərin sayı səkkiz olacaq.Bu Qurani Kərimdədə bəyan olunur.Bu mələklərin qulaq məməsi ilə çiyinləri arasındakı 700 illik məsafə var.Buradanda bu mələklərin nə qədər böyük olduğunu təsəvvür etmək olar.Islama görə Kainatda 18000 min aləm var.Ümumiyyətlə Allahın yaratdığı məxluqları iki hissəyə bölmək olar.1.Məkana və zamana görə yaradılmış məxluqlar.2.Məkansız və zamansız yaradılmış məxluqlar.Buradada insana verilmiş xüsusi bir özəllik var.İnsan bunların ikisinidə özündə birləşdirir.Yəni insanın ruhu məkansız və zamansız olaraq yaradılıb.Məkansız və zamansız məxluqlara mələklərdə aiddir.Yəni mələklərdə məkan və zaman çərçivəsində hərəkət etmirlər.İnsan ruhuda eyni ilə belədir.Səma ölçülərinə baxdıqda insanın bu ölçülər içində nə qədər kiçik olduğunu anlaya bilərik.Proton ölçüsündə bəlkədə bundanda kiçik kvark ölçüsündə ola bilər.Məkansız və zamansız dünyada isə bütün fizika qanunları işləmir.Tamamilə başqa bir mühütin bir mənzərənin şahidi oluruq.Zənnimcə insan xəyalı daha yüksək sürətə malikdir.Yəni siz evinizdə oturaraq ancaq xəyalınız Ərşə gedib çıxa bilər.Proqramlaşdırılmış həyatda yaşayırıq.Və bu proqram Uca Tanrı tərəfindən əvvəlcədən yazılıb.Allah insanı yaradanda bütün mələklərə insana səcdə eləməyi əmr elədi.Təkcə şeytan eləmədi.Bəs Şeytanı səcdə eləməkdən çəkindirən nə idi.?.Təkəbbürlük lovğalıq.Uca Allah şeytandan soruşdu.Sən niyə səcdə eləmədin.?.Səni səcdə eləməkdən çəkindirən nədir.?.Şeytan dedi:Sən məni tüstüsüz alovdan yaratdın.İnsanı isə torpaqdan.Ona görə səcdə eləmədim.Buna görədə Allah şeytanı hüzurundan qovdu.Yəni təkəbbürlük,lovğalıq Allahın sevmədiyi xasiyyətlərdəndir.Hər zaman sadə olmaq insan oğluna yaraşan bir xüsusiyyətdir.Məhəmməd peyğəmbər ölümündən bur az əvvəl bir yəhudidən çörək bişirmək üçün buğda borc alır.Təsəvvür edin böyük bir İslam peyğəmbəri və böyük bir islam coğrafiyasının dini rəhbəri borc alır və borcu vaxt təyin edərək həmin günü qaytaracağına söz verir.Peyğəmbər həddən artıq sadə bir insan idi.Həmişə insanlara deyərdi məndə sizin kimi bir insanam.Sadəcə olaraq fərq ondadır Allah məni Özünə peyğəmbər olaraq seçib və mənə Allah tərəfindən vəhy verilir.Borc məsələsinə gəldikdə isə niyə görə Peyğəmbər ətrafındakı varlı tərəfdarlarından buğdanı almadı gedib o yəhudidən aldı.Ona görə ki,Peyğəmbər bilirdi ki,tərəfdarları buğdanı ona borc kimi yox hədiyyə kimi bağışlayacaqlar.Peyğəmbərin sadə insan olması ilə əlaqədar çoxlu misallar gətirmək olar.O hər zaman bütün ömrünün sonuna kimi düz danışdı.Heç vaxt yalan danışmadı.Peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəldə ona xalq arasında Məhəmməd Əmin ləqəbini vermişdilər.Bu ləqəbin mənası düz danışan insan anlamına gəlir.Ömrünün sonuna kimi həqiqəti söylədi və 63 yaşındada haqq dünyasına qovuşdu.